Wielkość tekstu

Inwestycje zrealizowane (3)

Inwestycja ta byłą współfinansowana ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w ramach projektu pn. „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”. Wykonano ok. 900 m. nawierzchni asfaltowej wraz ze zjazdami na posesje oraz wybudowano odcinek  chodnika dla pieszych. Na w/w zadanie otrzymano dofinansowanie 50 %, całość kosztowała 1.123.678,80 zł.

Wartość zrealizowanego zadania  1 191 943,79   (wraz z kosztami dokumentacji oraz   nadzoru inwestorskiego),

same roboty budowlane: 1.123.678,79)

Koszty kwalifikowane: 1 188 196,71  

Kwota dotacji: 756 049,00 zł (tj. 63,63 % kosztów kwalifikowanych)

image001

image002

image003

image004

image005

Najważniejsze inwestycje realizowane w gminie Sulęczyno w latach 2015-2018

2014/2015

Budowa łowisk dla wędkarzy oraz chodnika wraz z ścieżką rowerową wzdłuż jeziora  Węgorzyno. Wartość inwestycji - 1.030.126,85 zł.

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

Remont drogi Podjazy – Widna Góra wzdłuż jeziora Wartość inwestycji – 144.776,30 zł.

 

 

Przebudowa ciągu spacerowo – wypoczynkowego wzdłuż rzeki Słupi w Sulęczynie. Wartość inwestycji – 199.309,36 zł.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rewitalizacja miejscowości Sulęczyno polegająca na remoncie placu pełniącego funkcje społeczno – kulturalne. Wartość inwestycji - 647.919,34 zł.

 

 

 

 

 

Budowa Sali Gimnastycznej w Mściszewicach. Wartość inwestycji - 3.313.040,23 zł.

 

 

 

 

 

Modernizacja stadionu w Sulęczynie (montaż dodatkowego oświetlenia oraz zakup bramek, piłkochwytów, wiat i siedzisk). Wartość inwestycji – 58.696,32 zł.

 

 

 

 

Inwestycje kanalizacyjne:

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami i przepompowniami ścieków w miejscowości: Żakowo, Kistowo, Skoczkowo i Węsiory. Wartość inwestycji - 2.465.991,83 zł.

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Ostrów Mausz i Kłodno. Wartość inwestycji – 174.641,53 zł.