Wielkość tekstu

  Konsultacje społeczne Rocznego Programu Współpracy Gminy Sulęczyno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok

  Na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.)oraz Uchwały nr X/76/2011 Rady Gminy Sulęczyno w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

  Wójt Gminy Sulęczyno

  zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznegodo wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Gminy Sulęczyno w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Sulęczyno z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok”.

  Treść projektu uchwały i formularz do zgłaszania uwag zamieszczone są poniżej w wersji elektronicznej:

  PROJEKT PROGRAMU WSPÓŁPRACY NA ROK 2018

  FORMULARZ DO ZGŁASZANIA UWAG

  Dostępne są również w siedzibie Urzędu Gminy w Sulęczynie - pok. 13 u Sabiny Itrych - referenta ds. bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz wywieszone zostały na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

  Wypełniony formularz zawierający uwagi, opinie z uzasadnieniem proponowanych zmian należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 listopada 2017 roku do godz. 15.30.

  • do Sekretariatu Urzędu Gminy w Sulęczynie, ul. Kaszubska 26
  • adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
  • numer faksu 58 685 63 98
  • pocztą: Urząd Gminy Sulęczyno, ul. Kaszubska 26, 83 – 320 Sulęczyno.
  Czytany 13816 razy