Wielkość tekstu

Jednostki i Organizacje

(OŚWIATA GOK GOPS OSP itp.)

   
  W powiecie kartuskim działa 5 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej. W tym roku w zamian za punkt w Centrum Interwencji Kryzysowej w Kartuzach działa punkt w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Chmielnie.
   
  Kto może skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej
  •młodzież do 26. roku życia
  •osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny
  •seniorzy po ukończeniu 65 lat
  •osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej i wobec których w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia
  •kombatanci
  •weterani
  •zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną
  •kobiety w ciąży
   
   
   
   
  Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie kartuskim:
   
  Urząd Miejski, ul. Hallera 1, 83-300 Kartuzy, tel. 58 694 51 58 (wejscie od strony ul. 3 Maja)
  w poniedziałki i środy w godzinach 8.00 – 12.00
  we wtorki, czwartki i piątki w godzinach 12.30 – 16.30
  Pomoc w punkcie jest udzielana przez radcę prawnego
   
  Dawne salki katechetyczne. ul. ks. B. Łosińskiego 1, 83-340 Sierakowice, tel. 609 180 637
  Godziny otwarcia punktu od 1 lutego 2017 r.:
  w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 15.30 – 19.30
  we wtorki w godzinach 12.00 – 16.00
  w czwartki w godzinach 8.00 - 12.00
  Pomoc w punkcie jest udzielana przez adwokata
   
  Publiczne Gimnazjum Nr 2 im. Jana Heweliusza, ul. Armii Krajowej 2e, 83-330 Żukowo, tel. 697 444 044
  Godziny otwarcia punktu:
  w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 15.00 – 19.00
  we wtorki w godzinach 9.00 – 13.00
  w czwartki w godzinach 10.00 – 14.00
  Punkt prowadzony jest przez organizację pozarządową - Anteris Fundacja Pomocy Prawnej (pomoc prawna jest udzielana przez adwokata, radcę prawnego albo osobę wymienioną w art. 11 ust. 3 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej)
   
  Gminna Biblioteka Publiczna, ul. Jana III Sobieskiego 15a, 83-322 Stężyca, tel. 58 684 33 54
  Godziny otwarcia punktu od 1 lutego 2017 r.:
  w poniedziałki w godzinach 12.30 - 16.30 
  we wtorki, środy i piątki w godzinach 8.00 – 12.00
  w czwartki w godzinach 13.00 – 17.00
  Punkt prowadzony jest przez organizację pozarządową - Instytut Aktywizacji Regionów (pomoc prawna jest udzielana przez adwokata, radcę prawnego albo osobę wymienioną w art. 11 ust. 3 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej)
   
  Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji, ul. Gryfa Pomorskiego 20, 83-333 Chmielno, tel. 661 998 166
  Godziny otwarcia punktu:
  poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 14.00 – 18.00
  czwartki w godzinach 16.00 – 20.00
  piątki w godzinach 8.00 – 12.00
  Punkt prowadzony jest przez organizację pozarządową - Fundacja Honeste Vivere (pomoc prawna jest udzielana przez adwokata, radcę prawnego albo osobę wymienioną w art. 11 ust. 3 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej)
   
  Telefony w punktach działają jedynie w godzinach ich otwarcia.
   
   
  Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
  •poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach
  •wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego
  •udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa powyżej, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym
  •sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym
   
  Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:
  •podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
  •z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego
  •związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności
   
  Dokumenty uprawniające do skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej:
  •oryginał albo odpis decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenie o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.)
  •ważna Karta Dużej Rodziny
  •zaświadczenie o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego
  •ważna legitymacja weterana albo legitymacja weterana poszkodowanego
  •dokument stwierdzający tożsamość
  •oświadczenie osoby dotkniętej klęską żywiołową, katastrofą naturalną lub awarią techniczną
  •dokument potwierdzający ciążę
  Czytany 17597 razy

  Bieżące prace władz samorzadowych

  (Linki otworzą się w nowym oknie - na stronie BIP Gminy Sulęczyno)
  Protokoły z posiedzeń Rady Gminy
  Uchwały Rady w roku 2014