Wielkość tekstu

Jednostki i Organizacje

(OŚWIATA GOK GOPS OSP itp.)

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w posiedzeniu Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego – I kadencji

Program posiedzenia Gminnej Rady Działalności

Pożytku Publicznego w Sulęczynie

Dzień 01.10.2015 r, godz .13 – 16

Miejsce: Urząd Gminy Sulęczyno, ul Kaszubska 26 Sulęczyno (sala obrad)

Program :

 1. Otwarcie posiedzenia
 2. Przedstawienie programu w następującej kolejności:
  1. Praca nad Rocznym Programem Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w na rok 2016
  2. Dyskusja nad wprowadzeniem jako stałego wydarzenia w Gminie Sulęczyno Corocznego Balu dla Organizacji Pozarządowych w kontekście tegorocznego 5-lecia KGW. Dyskusja nad propozycją do budżetu
  3. Analiza bieżących problemów w organizacjach pozarządowych w oparciu o przykłady Spółdzielni Socjalnej Gród Gotów, Parafii pod wezwaniem NMP w Mściszewicach, Festiwalu akordeonowego
  4. Analiza zadań konkursowych - dyskusja nad potrzebą informowania Rady Gminy o zakładanych przez organizacje zadaniach na następny rok z szacunkową kwotą, o którą będą występowały.
 3. Zakończenie posiedzenia

 

         Przewodnicząca Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego Milena Bronk