Wielkość tekstu

Samorząd Gminy Sulęczyno

   

  BUDOWA ŁOWISK DLA WĘDKARZY ORAZ CHODNIKA WRAZ Z ŚCIEŻKĄ ROWEROWĄ WZDŁUŻ JEZIORA WĘGORZYNO

  Głównym celem projektu była poprawa bezpieczeństwa i atrakcyjności turystycznej gminy Sulęczyno. W ramach projektu wykonano ciąg pieszo – rowerowy o długości 354 mb wraz z umocnieniem brzegu jeziora Węgorzyno oraz trzy stanowiska – pomosty pływające dla wędkarzy i poszerzenie szosy. Zbudowanie łowisk dla wędkarzy oraz przystosowania infrastruktury drogowej ma na celu przyczynienia się do wzrostu zainteresowania wędkarstwem mieszkańców gminy jak i turystów.

  Dofinansowanie: 558 801,36 zł

  Wartość inwestycji: 1 090 833,50 zł

   Inwestycja została dofinansowana ze środków unijnych w ramach Osi Priorytetowej 4 Programu Operacyjnego
  „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”

   

   

   

   

   

   

  BUDOWA CIĄGU SPACEROWO – WYPOCZYNKOWEGO WZDŁUŻ RZEKI SŁUPII  W MIEJSCOWOŚCI SULĘCZYNO

  W ramach realizacji przedsięwzięcia wykonano dwie wiaty drewniane wyposażone w stoły i ławki, dachy wiat pokryto gontem bitumicznym. Wzdłuż ciągu spacerowo – wypoczynkowego przygotowano i wykonano trzy miejsca z ławkami dla spacerowiczów i koszami na śmieci. Elementy małej architektury stanowią dwa podesty na kajaki oraz schody kamienne. Bardzo ważnym elementem zrealizowanego zdania jest umocnienie brzegu rzeki Słupi na odcinku 60 mb walcami siatkowo  – kamiennymi średnicy 40 cm.

   Dofinansowanie: 117.849,10 zł

  Wartość inwestycji 232.027,36 zł

  Inwestycja została dofinansowana ze środków unijnych w ramach programu operacji -  4.1 „ Rozwój obszarów zależnych od rybactwa objętego osią priorytetową 4 – Zrównoważony rozwój obszarów  zależnych od rybactwa.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  BUDOWA ŁOWISK DLA WĘDKARZY ORAZ CHODNIKA WRAZ Z ŚCIEŻKĄ ROWEROWĄ WZDŁUŻ JEZIORA WĘGORZYNO

   

   

   

  Głównym celem projektu była poprawa bezpieczeństwa i atrakcyjności turystycznej gminy Sulęczyno.
  W ramach projektu wykonano ciąg pieszo – rowerowy o długości 354 mb wraz z umocnieniem brzegu jeziora Węgorzyno oraz trzy stanowiska – pomosty pływające dla wędkarzy i poszerzenie szosy. Zbudowanie łowisk dla wędkarzy oraz przystosowania infrastruktury drogowej ma na celu przyczynienia się
  do wzrostu zainteresowania wędkarstwem
  mieszkańców gminy jak i turystów.

  Dofinansowanie: 558 801,36 zł

  Wartość inwestycji: 1 090 833,50 zł

   

  Inwestycja została dofinansowana ze środków unijnych
  w ramach Osi Priorytetowej 4 Programu Operacyjnego
  „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”


   

  Najważniejsze wydarzenia 2014 roku

  Bieżące prace władz samorzadowych

  (Linki otworzą się w nowym oknie - na stronie BIP Gminy Sulęczyno)
  Protokoły z posiedzeń Rady Gminy
  Uchwały Rady w roku 2014