Wielkość tekstu

Samorząd Gminy Sulęczyno

  OBWIESZCZENIE

  Wójta Gminy Sulęczyno

  z dnia 21 sierpnia 2018 roku

  w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych 

  i plakatów wszystkich  komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku

          Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks wyborczy (t.j.Dz. U. z 2018 roku, poz.754 z późn. zm.1) podaje się do publicznej wiadomości, że na obszarze gminy Sulęczyno Wójt Gminy wyznaczył miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów:

  - tablice informacyjne w sołectwach na terenie gminy,

  - wszystkie inne obiekty po uzyskaniu zgody właściciela nieruchomości.

                                                                  Wójt Gminy

                                                                         /-/Bernard GRUCZA    

  1)Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 roku, poz.1000 i poz.1349                                

  Czytany 2844 razy