Wielkość tekstu

Środowisko, Rolnictwo, Bezpieczeństwo

Artykuły filtrowane wg daty: lipiec 2017
środa, 19 lipiec 2017 07:55

XXXI Sesja Rady Gminy Sulęczyno


DNIA 25 LIPCA 2017 ROKU (WTOREK) O GODZ.10.00  W SALI POSIEDZEŃ URZĘDU GMINY  SULĘCZYNO, ULICA KASZUBSKA 26
ODBĘDZIE SIĘ XXXI SESJA RADY GMINY SULĘCZYNO

Porządek obrad XXXI sesji Rady Gminy Sulęczyno:

1.Sprawy regulaminowe:

   a) otwarcie XXXI sesji Rady Gminy,
   b) przedstawienie porządku obrad XXXI sesji Rady Gminy,
   c) protokół z obrad XXX sesji VII kadencji Rady Gminy Sulęczyno z dnia 23 czerwca  2017 roku – podpisany bez zmian.
 
2. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy.

3. Sprawozdanie z prac Wójta Gminy, w tym: zarządzenia i umowy.

4. Podjęcie uchwał w sprawie:

   a) zmiany „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Sulęczyno”,
   b) wzniesienia pomnika w miejscowości Podjazy,
   c) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kartuskiemu na realizację projektu pn.  ”Przebudowa drogi powiatowej Nr 1912G w miejscowościach Sulęczyno i Kistowo”  obejmująca w swoim zakresie budowę drogi Lemany Sulęczyno,                                                                                                                                                                      
  d) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sulęczyno na rok 2017.

5. Interpelacje i wolne wnioski.
                                                         

 

Przewodniczący Rady Gminy
Kazimierz GLINIECKI

Projekt zakłada realizację kampanii, która poprzez zróżnicowane działania i zasięg oddziaływania stanie się doskonałym narzędziem edukacyjnym, informacyjnym oraz promocyjnym. Głównym działaniem kampanii będzie przeprowadzenie otwartego seminarium "Kaszubski Dzień Energii". Seminarium stworzy możliwość dostępu do wiedzy wszystkim zainteresowanym mieszkańcom województwa pomorskiego. Wsparcie merytoryczne Stowarzyszenia Gmin Polskich "Energie Cites" zapewni najwyższy poziom oferowanej wiedzy

Więcej informacji w linku http://koscierzyna.gda.pl/portal?id=2127932

Bieżące prace władz samorzadowych

(Linki otworzą się w nowym oknie - na stronie BIP Gminy Sulęczyno)
Protokoły z posiedzeń Rady Gminy
Uchwały Rady w roku 2014