Wielkość tekstu

Środowisko, Rolnictwo, Bezpieczeństwo

Zmiany zasad segregacji odpadów komunalnych od 1 stycznia 2018 roku !

W związku ze zmianą rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, którego celem jest ujednolicenie sytemu segregacji odpadów komunalnych na terenie całego kraju, z dniem 1 stycznia 2018 roku zostanie wprowadzony na terenie Gminy Sulęczyno nowy system segregacji odpadów z podziałem na pięć frakcji. Szczegółowy sposób segregacji przedstawia niżej zamieszczona tabela:

 


Tworzywa sztuczne, metal

(worek żółty)

WRZUCAMY:

kartoniki, butelki po mleku, napojach i sokach,

opakowania plastikowe po żywności (np. kubki po jogurtach)

plastikowe i metalowe zakrętki

plastikowe naczynia jednorazowe

folie, woreczki i torebki z tworzyw sztucznych

puszki aluminiowe i stalowe

folia aluminiowa

naczynia aluminiowe i stalowe (np. miski, garnki)

puste butelki plastikowe po napojach

NIE WRYCAMY:

styropianu, tworzyw piankowych, wykładzin, dywanów, styropianowych naczyń jednorazowych, butelek i pojemników z zawartością, elektro śmieci i baterii, kalki, tapet, celofanu, tekstyliów, ubrań, szmatek, ściereczek, opakowań po środkach chemicznych i ochrony roślin

ZANIM WRZUCISZ !

- opróżnij i zgnieć, aby zmniejszyć objętość

Częstotliwość odbioru – 1 x na miesiąc

Papier

(worek niebieski)

WRZUCAMY:

gazety, zeszyty, książki, czasopisma, torby oraz opakowania papierowe i tekturowe (czyste), tekturę oraz pudełka z tektury, koperty, ścinki drukarskie

NIE WRZUCAMY:

brudnych papierowych ręczników i chusteczek,

odpadów higienicznych( np. wacików, pieluch, podpasek)

papieru zatłuszczonego lub silnie zabrudzonego,

papieru lakierowanego lub foliowego

tapet, kalek technicznych

Częstotliwość odbioru – 1 x na kwartał

Szkło

(worek zielony)

WRZUCAMY:

puste szklane słoiki

puste szklane butelki po napojach, sokach, przecierach, alkoholu – bez nakrętek

puste szklane opakowania po kosmetykach oraz żywności

NIE WRZUCAMY:

ceramiki porcelanowej, luster, szyb okiennych, szyba samochodowych, szklanych opakowań farmaceutycznych i chemicznych z zawartością, żarówek, świetlówek, kineskopów, ekranów, lamp, opakowań po lekarstwach, nakrętek, kapsli

Częstotliwość odbioru – 1x na kwartał

Odpady biodegradowalne

(worek brązowy)

WRZUCAMY:

kuchenne odpady ulegające biodegradacji (np. resztki jedzenia pochodzenia roślinnego, fusy po kawie, herbacie, obierki i resztki warzyw i owoców),

części roślinne (np. kwiaty doniczkowe i cięte), opadłe liście i skoszoną trawę

NIE WRZUCAMY:

odchodów zwierzęcych,

pozostałości z upraw pól i sadów

gałęzi wyciętych drzew i konarów

odpadów kuchennych typu kości, mięso

roślin porażonych chorobami bakteryjnymi, wirusowymi

ziemi, kamieni, popiołu

Częstotliwość odbioru – 1 x na miesiąc od maja do września, umożliwia się wywóz właścicielom nieruchomości w własnym zakresie do PSZOK

Odpady zmieszane

WRZUCAMY:

odpady, których nie da się wysegregować, w tym:

odpady higieniczne (np. waciki, pampersy, podpaski)

papier zatłuszczony lub silnie zabrudzony

papierosy, niedopałki papierosów

ceramikę, porcelanę, szkła żaroodporne

witraże, doniczki, lustra,

zmiotki (śmieci)

popiół (zimny)

NIE WRZUCAMY:

lodu, śniegu,

odpadów segregowanych

odpadów budowlanych i rozbiórkowych

styropianu, opon, wykładzin, dywanów,

plastikowych mebli ogrodowych,

opakowań po środkach niebezpiecznych,

szyb samochodowych, żarówek, świetlówek, kineskopów, reflektorów, ekranów, lamp telewizyjnych,

przeterminowanych leków, zużytych baterii i akumulatorów

Uwaga !!!

Prowadząc segregację odpadów komunalnych zawsze pozostają odpady, których nie można wysegregować. To czego nie wysegregujesz wrzucaj do pojemnika na zmieszane odpady komunalne.

Częstotliwość odbiory – 1x na miesiąc