Wielkość tekstu

Środowisko, Rolnictwo, Bezpieczeństwo

   
  W powiecie kartuskim działa 5 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej. W tym roku w zamian za punkt w Centrum Interwencji Kryzysowej w Kartuzach działa punkt w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Chmielnie.
   
  Kto może skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej
  •młodzież do 26. roku życia
  •osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny
  •seniorzy po ukończeniu 65 lat
  •osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej i wobec których w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia
  •kombatanci
  •weterani
  •zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną
  •kobiety w ciąży
   
   
   
   
  Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie kartuskim:
   
  Urząd Miejski, ul. Hallera 1, 83-300 Kartuzy, tel. 58 694 51 58 (wejscie od strony ul. 3 Maja)
  w poniedziałki i środy w godzinach 8.00 – 12.00
  we wtorki, czwartki i piątki w godzinach 12.30 – 16.30
  Pomoc w punkcie jest udzielana przez radcę prawnego
   
  Dawne salki katechetyczne. ul. ks. B. Łosińskiego 1, 83-340 Sierakowice, tel. 609 180 637
  Godziny otwarcia punktu od 1 lutego 2017 r.:
  w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 15.30 – 19.30
  we wtorki w godzinach 12.00 – 16.00
  w czwartki w godzinach 8.00 - 12.00
  Pomoc w punkcie jest udzielana przez adwokata
   
  Publiczne Gimnazjum Nr 2 im. Jana Heweliusza, ul. Armii Krajowej 2e, 83-330 Żukowo, tel. 697 444 044
  Godziny otwarcia punktu:
  w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 15.00 – 19.00
  we wtorki w godzinach 9.00 – 13.00
  w czwartki w godzinach 10.00 – 14.00
  Punkt prowadzony jest przez organizację pozarządową - Anteris Fundacja Pomocy Prawnej (pomoc prawna jest udzielana przez adwokata, radcę prawnego albo osobę wymienioną w art. 11 ust. 3 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej)
   
  Gminna Biblioteka Publiczna, ul. Jana III Sobieskiego 15a, 83-322 Stężyca, tel. 58 684 33 54
  Godziny otwarcia punktu od 1 lutego 2017 r.:
  w poniedziałki w godzinach 12.30 - 16.30 
  we wtorki, środy i piątki w godzinach 8.00 – 12.00
  w czwartki w godzinach 13.00 – 17.00
  Punkt prowadzony jest przez organizację pozarządową - Instytut Aktywizacji Regionów (pomoc prawna jest udzielana przez adwokata, radcę prawnego albo osobę wymienioną w art. 11 ust. 3 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej)
   
  Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji, ul. Gryfa Pomorskiego 20, 83-333 Chmielno, tel. 661 998 166
  Godziny otwarcia punktu:
  poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 14.00 – 18.00
  czwartki w godzinach 16.00 – 20.00
  piątki w godzinach 8.00 – 12.00
  Punkt prowadzony jest przez organizację pozarządową - Fundacja Honeste Vivere (pomoc prawna jest udzielana przez adwokata, radcę prawnego albo osobę wymienioną w art. 11 ust. 3 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej)
   
  Telefony w punktach działają jedynie w godzinach ich otwarcia.
   
   
  Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
  •poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach
  •wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego
  •udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa powyżej, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym
  •sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym
   
  Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:
  •podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
  •z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego
  •związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności
   
  Dokumenty uprawniające do skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej:
  •oryginał albo odpis decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenie o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.)
  •ważna Karta Dużej Rodziny
  •zaświadczenie o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego
  •ważna legitymacja weterana albo legitymacja weterana poszkodowanego
  •dokument stwierdzający tożsamość
  •oświadczenie osoby dotkniętej klęską żywiołową, katastrofą naturalną lub awarią techniczną
  •dokument potwierdzający ciążę
  Czytany 17877 razy