Wielkość tekstu

Urząd Gminy Sulęczyno

  ROZSTRZYGNIĘTO OTWARTY KONKURS OFERT

  Wójt Gminy Sulęczyno informuje, iż został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych w 2017 r. przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, ogłoszony  dnia 22 lutego br.

  Wpłynęło szesnaście ofert na realizację zadań z zakresu:


  1) nauki edukacji oświaty i wychowania,
  2) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
  3) upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

   

  Po zapoznaniu się z protokołem z posiedzenia komisji konkursowej powołanej w celu oceny i rozpatrzenia ofert złożonych w otwartym konkursie ofert przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty uprawnione, prowadzące działalność pożytku publicznego w 2017 roku, Wójt Gminy Sulęczyno dokonał następującego wyboru ofert:

  Lp.

  Nr oferty

  Nazwa oferenta

  Nazwa zadania publicznego

  Wysokość przyznanych środków publicznych

   

  Zadania z zakresu: nauki, edukacji, oświaty i wychowania – przeznaczone środki 10.500,00 zł

  1.

  2

  Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Mściszewice

  „Można więcej” (ppkt. a rodzaju zadań)

  3.200,00 zł

  2.

  4

  Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Mściszewice

  „Szachy w szkole” (ppkt. b rodzaju zadań)

  1.700,00 zł

  3.

  13a

  Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich „Mściszewiczanki”

  „Maluch na drodze”

  3.750,00 zł

   

  Suma przyznanych środków

   

  8.650,00 zł

  Zadania z zakresu:  kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji - przeznaczone środki 63.500,00 zł

  1.

  1

  Kółko Rolnicze – Koło Gospodyń Wiejskich w Węsiorach

  „Festyn na rozpoczęcie lata w Węsiorach”

  2.900,00 zł

  2.

  5

  Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Mściszewice

  „Zadbaj o kurhany”

  0,00 zł

  3.

  6

  Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie Zarząd Główny

  „Promocja kultury kaszubskiej wśród mieszkańców Gminy Sulęczyno”

  0,00 zł

  4.

  7

  Parafialny Zespół Caritas przy parafii p.w. Św. Trójcy w Sulęczynie

  „X Festyn Rodzinny w Sulęczynie”

  0,00 zł

  5.

  8

  Fundacja „Aby chciało się chcieć”

  „Koncerty Inauguracyjny i Kameralny XV Międzynarodowego Festiwalu Akordeonowego w Sulęczynie” (ppkt. c zadania)

  26.000,00 zł

  6.

  9

  Fundacja „Aby chciało się chcieć”

  „Żywioły 2” Cykl krótkometrażowych filmów dokumentalnych opowiadających o współczesnych mieszkańcach Kaszub (ppkt. b zadania)

  8.500,00 zł

  7.

  13b

  Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich „Mściszewiczanki”

  „Kultura dla Seniora”

  6.100,00

  8.

  14

  Stowarzyszenie Muzyków Jazzowych

  „XXII Międzynarodowy Festiwal Jazzowy „Jazz w lesie”

  20.000,00 zł

  9.

  15

  Gocki Ośrodek Twórczych Inicjatyw Społecznych

  „Goci z Pomorza – wystawa w Węsiorach”

  0,00 zł

   

  Suma przyznanych środków

  63.500,00 zł

  Zadania z zakresu:  upowszechniania kultury fizycznej i sportu – przeznaczone środki 20.000,00 zł

  1.

  3

  Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Mściszewice

  „Biegi Papieskie po raz VII”

  3.200,00 zł

  2.

  12

  Bractwo Przygody Almanak

  „Jesienny Tułacz 2017 – Nocny Rajd na Orientację”

  2.950,00 zł

  3.

  10

  Pomorski Związek Organizacji Sportu Niepełnosprawnych

  „Letnie warsztaty sportowe dla dzieci i młodzieży (do 18 r. ż.) z gm.

  0,00 zł

  4.

  11

  Stowarzyszenie Rehabilitacyjno – Sportowe „Szansa-Start Gdańsk”

  „Kaszubski Piknik Sportowy, czyli promocja sportu poprzez promowanie postaw sportowców sprawnych i niepełnosprawnych oraz promocja dyscyplin sportowych dostępnych dla wszystkich w kontekście igrzysk olimpijskich”

  2.200,00 zł

  Suma przyznanych środków

  8.350,00 zł

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Ponadto Fundacja F-XXI złożyła ofertę, która nie została dopuszczona do konkursu, gdyż wpłynęła po terminie, tj. 17.03.2017.

  Czytany 20572 razy