Wielkość tekstu

Urząd Gminy Sulęczyno

Artykuły filtrowane wg daty: listopad 2018
środa, 14 listopad 2018 13:36

I sesja VIII Kadencji Rady Gminy Sulęczyno

Zgodnie z postanowieniem Komisarza Wyborczego w Słupsku II z dnia 9 listopada 2018 roku w sprawie zwołania pierwszych sesji nowo wybranych rad gmin, rad powiatów objętych terytorialną właściwością Komisarza Wyborczego w Słupsku II – Komisarz Wyborczy  z w o ł u j e  pierwszą sesję VIII kadencji Rady Gminy Sulęczyno na dzień 20 listopada 2018 roku (tj.wtorek) na godz.11.00, która odbędzie się w remizie OSP w Sulęczynie  z następującym porządkiem obrad:

1.Otwarcie i prowadzenie Sesji, do czasu wyboru Przewodniczącego Rady Gminy przez Radnego najstarszego wiekiem obecnego na sesji.        

2.Stwierdzenie obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady.
              
3.Ślubowanie Radnych Rady Gminy Sulęczyno.

4.Wybór składu Komisji Skrutacyjnej:
    a)zgłaszanie kandydatów,
    b)głosowanie składu komisji,
    c)ukonstytuowanie się Komisji Skrutacyjnej. (prowadzi: radny senior VIII kadencji)

 5.Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Sulęczyno:
    a) zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady Gminy,
    b) przeprowadzenie głosowania tajnego,
    c) ogłoszenie wyników głosowania. (prowadzi: przewodniczący Komisji Skrutacyjnej)
    d) podjęcie uchwały stwierdzającej wybór.   (ogłasza: przewodniczący obrad)

6.Przekazanie prowadzenie obrad nowo wybranemu Przewodniczącemu Rady Gminy Sulęczyno.

7.Ślubowanie Wójta Gminy Sulęczyno.

8.Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy (§ 11 obowiązującego Statutu Gminy Sulęczyno – jeden Wiceprzewodniczący Rady Gminy):
    a) zgłaszanie kandydatów na funkcje Wiceprzewodniczącego Rady Gminy,
    b) przeprowadzenie głosowania tajnego,
    c) ogłoszenie wyników głosowania,
    d) podjęcie uchwały stwierdzającej wybór.

9.Powołanie składów osobowych:  
    a) Komisji Rewizyjnej Rady Gminy,                                                                                      
    b) Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy,                                                                    
    c) Komisji ds. Finansów Rady Gminy,                                                                                                                                                                                                                                                    
    d) Komisji ds. Planu Zagospodarowania Przestrzennego, Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy,
    e) Komisji ds. Oświaty, Turystyki, Kultury i Sportu Rady Gminy.

10.Zakończenie obrad I sesji Rady Gminy.
                                                              

I sesja VIII kadencji zwołana przez Komisarza Wyborczego

Starostwo Powiatowe w Kartuzach zaprasza osoby, które ukończyły 65 lat, są zameldowane na terenie powiatu kartuskiego i nie były szczepione szczepionką przeciwko pneumokokom oraz są leczone z powodu chorób układu oddechowego z grupy J40-J47 (m.in. przewlekły nieżyt oskrzeli, dychawica oskrzelowa) do korzystania z bezpłatnych szczepień przeciw pneumokokom.
 

Bieżące prace władz samorzadowych

(Linki otworzą się w nowym oknie - na stronie BIP Gminy Sulęczyno)
Protokoły z posiedzeń Rady Gminy
Uchwały Rady w roku 2014