Wielkość tekstu

   

  10 listopada br. Zarząd Województwa Pomorskiego zatwierdził wyniki oceny merytorycznej projektów, które podlegały ocenie w ramach pracy Komisji Oceny Projektów dla Działania 3.1. Edukacja przedszkolna.

  Dofinansowanie w wysokości 88 020 089,22 zł uzyskały 72 projekty. Łączna wartość skierowanych do dofinansowania projektów to 103 553 046,14 zł.

  W wyniku realizacji tych wszystkich projektów utworzonych zostanie 4 356 miejsc wychowania przedszkolnego, a także 12 681 dzieci uczestniczyć będzie mogło w dodatkowych zajęciach zwiększających ich szanse edukacyjne. Ponadto 751 nauczycieli uzyska kwalifikacje lub nabędzie kompetencje po opuszczeniu Programu.

  Wsparcie w konkursie przewiduje tworzenie trwałych miejsc wychowania przedszkolnego, które realizowane jest w oparciu o diagnozę bieżących i prognozowanych potrzeb. Środki finansowe przeznaczone zostaną m.in. na  dostosowanie lub adaptację budynków i pomieszczeń, modernizację istniejącej bazy przedszkolnej, zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznej oraz bieżące funkcjonowanie nowych miejsc wychowania przedszkolnego. Dzieci  będą mogły uczestniczyć w dodatkowych zajęciach edukacyjnych, które rozwijają kompetencje kluczowe niezbędne na rynku pracy oraz postawy i umiejętności takie jak: kreatywność, innowacyjność oraz praca zespołowa. Dotacje wspierać będą również kursy i szkolenia oraz studia podyplomowe w zakresie prowadzenia zajęć dla nauczycieli wychowania przedszkolnego.

  Źródło: http://www.rpo.pomorskie.eu/-/ponad-103-mln-na-rozwoj-edukacji-przedszkolnej-w-wojewodztwie-pomorskim 

   

   

  Czytany 16981 razy