Wielkość tekstu

Strona główna

piątek, 09 wrzesień 2016 12:13

Uprzejmie zapraszam

do wzięcia udziału w III posiedzeniu Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Sulęczynie – I kadencji

Program posiedzenia Gminnej Rady Działalności

Pożytku Publicznego w Sulęczynie

Dzień 22.09.2016 r, godz. 14

Miejsce: Urząd Gminy Sulęczyno, ul. Kaszubska 26, Sulęczyno (sala obrad - parter)

  1. 1.Otwarcie posiedzenia
  2. 2.Przedstawienie programu w następującej kolejności:

a. Fundusz wkładów własnych dla organizacji pozyskujących środki z zewnątrz,

b. Szkolenia dla organizacji pozarządowych,

c. Współpraca z LGR i LGD,

d.Fiszka metropolitarna (czy Gmina Sulęczyno współpracuje w tym zakresie z innymi samorządami i jaką rolę mogą odegrać w tej współpracy organizacje gminne),

e.Praca nad Rocznym Programem Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017

f. Wolne wnioski

                        Zakończenie posiedzenia.

 Przewodnicząca Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego

                                                            Milena Bronk

piątek, 09 wrzesień 2016 10:23

8 września Zarząd Województwa Pomorskiego zatwierdził wyniki oceny merytorycznej największego konkursu pod względem kwoty przeznaczonej na dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego. Środki przyznane na poprawę jakości edukacji ogólnej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Złożony przez Gminę Sulęczyno projekt pn. "W kręgu nauki"  został wybrany do dofinansowania i znajduje się na poz. nr 72 na Liście Projektów, które uzyskały wymaganą liczbe punktów do dofinanowania w ramach konkursu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020.

 

Lista znajduje się na stronie: http://www.rpo.pomorskie.eu/-/rozstrzygniecie-konkursu-z-poddzialania-3-2-1-jakosc-edukacji-ogolnej

 

piątek, 09 wrzesień 2016 10:01

W dniu 08.08.2016 r. Zarząd Województwa Pomorskiego zatwierdził listę projektów z zakresu "dróg lokalnych".

Złożony wniosek o dofinansowanie inwestycji  pn. "Przebudowa ulic Leśnej, Świętojańskiej, Ks. Zapałowskiego oraz części ulic Gowida i Stolemów w Sulęczynie" ulokował się na poz. nr 60, a zatem zakwalifikowany został do dofinansowania w ramach poddziałania "Wspracie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

 

Szcegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej:

http://dprow.pomorskie.eu/-/zarzad-wojewodztwa-pomorskiego-zatwierdzil-liste-projektow-z-zakresu-drog-lokalnych-

 

czwartek, 08 wrzesień 2016 08:33

Żródło: Dziennik Bałtycki, Klimat dla Pomorza, 24.08.2016 r.

wtorek, 30 sierpień 2016 08:55
XX Sesja VII Kadencji Rady Gminy Sulęczyno

Zapraszam na XX sesję VII kadencji Rady Gminy Sulęczyno, której obrady odbędą się w dniu 05 września 2016 roku ( tj.poniedziałek )   o godz.11.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Sulęczyno

środa, 24 sierpień 2016 11:17

 

środa, 24 sierpień 2016 10:49

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kartuzach podaje wytyczne do dobrych praktyk przeprowadzania zabiegów ochronnych roślin w sposób bezpieczny dla pasiek pszczelich.

piątek, 19 sierpień 2016 13:27

piątek, 19 sierpień 2016 09:32

Gościmy

Odwiedza nas 4367 gości oraz 0 użytkowników.

Najważniejsze wydarzenia 2014 roku

Bieżące prace władz samorzadowych

(Linki otworzą się w nowym oknie - na stronie BIP Gminy Sulęczyno)
Protokoły z posiedzeń Rady Gminy
Uchwały Rady w roku 2014