Wielkość tekstu

Strona główna

czwartek, 17 sierpień 2017 14:32

Starostwo Powiatowe w Kartuzach informuje, że usuwanie złomów i wywrotów, po wichurze, która w nocy z piątku na sobotę
(11/12 sierpnia) przeszła nad naszym terenem, w lasach prywatnych zgodnie z zapisami ustawy o lasach należy do obowiązków właścicieli lasów.

Prace te należy jednak pisemnie zgłosić leśniczemu nadzorującemu dany obszar.

W zgłoszeniu należy podać numer działki, miejscowość, obręb geodezyjny, szacunkową powierzchnię lasu oraz w miarę możliwości numer oddziału leśnego, ilość drewna i dokumentację fotograficzną.

Pozyskane drewno przed wywiezieniem z lasu podlega ocechowaniu przez właściwego nadleśniczego (zgłoszenie telefoniczne lub pisemne).

Osoby poszkodowane mogą zwrócić się z wnioskiem do Starosty Kartuskiego o przyznanie środków finansowych z budżetu państwa na pokrycie kosztów zagospodarowania i ochrony związanych z odnowieniem lub przebudową drzewostanów zniszczonych w wyniku klęski żywiołowej .

Bliższe informacje można uzyskać w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Kartuzach, tel. 58 684 01 39 lub
58 684 07 51.

UWAGA!!!

OSOBY, KTÓRE ZGŁOSIŁY SZKODY W LASACH W URZĘDZIE GMINY ZE WZGLĘDU NA BRAK KOMPLETU WYMAGANYCH DANYCH
(M. IN. NUMERY DZIAŁEK, DOKUMENTACJĘ FOROGRAFICZNĄ ITP.), MUSZĄ PONOWNIE ZGŁOSIĆ SZKODĘ W STAROSTWIE POWIATOWYM W KARTUZACH.

 

Druk wniosku

czwartek, 17 sierpień 2017 11:53

Prośba o wsparcie !!!

Gmina Sulęczyno zwraca się do Państwa – Ludzi dobrej woli oraz instytucji z  ogromną prośbą o pomoc finansową, która zostanie przeznaczona na usuwanie skutków nawałnicy, która spustoszyła naszą Gminę w nocy z 11 na 12 sierpnia 2017 r.

Wpłaty można przekazywać na wyodrębnione konto bankowe nr: 26  8324  0001  0041 1981 2000 0280  z dopiskiem „Pomoc po nawałnicy”

Gmina Sulęczyno, ul. Kaszubska 26, 83-320 Sulęczyno

 

 

Z góry bardzo dziękujemy wszystkim za okazane wsparcie.

 

 

Bernard Grucza

Wójt Gminy Sulęczyno

środa, 16 sierpień 2017 11:42

Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody w Gdańsku przekazuje
prognozę niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych wydanych przez Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdynia

 

PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH

Obszar Województwo pomorskie

PROGNOZA NA PIERWSZĄ DOBĘ

Ważność (cz. urz.) od godz. 07:30 dnia 16.08.2017 do godz. 07:30 dnia 17.08.2017

Zjawisko/stopień zagrożenia Burze/1

Przebieg W ciągu dnia prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu do 12 mm, lokalnie około 25 mm, oraz porywami wiatru około 70 km/h

środa, 16 sierpień 2017 09:33

INFORMACJA

DLA MIESZKAŃCÓW GMINY SULĘCZYNO

Ze względu na rozległą awarię sieci przesyłowych energii elektrycznej spowodowaną przejściem nawałnicy przez teren gminy informuję, iż włączenia wody będą przebiegały w następujących godzinach:

UJĘCIE WODY - SULĘCZYNO – GODZ. 6.00-9.00, 12.00-15.00, 18.00-22.00

UJĘCIE WODY - WĘSIORY – GODZ. 6.30-8.30, 13.00-15.00, 18.30-21.00

UJĘCIE WODY - WIDNA GÓRA – GODZ. 9.00-11.00, 16.00-18.00

UJĘCIE WODY - ŻAKOWO – GODZ. 11.30-12.00, 21.30 (napompowanie)

                                                                                                         

 

WÓJT GMINY SULĘCZYNO                                                                                      

BERNARD GRUCZA

poniedziałek, 14 sierpień 2017 20:23

poniedziałek, 14 sierpień 2017 20:20

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulęczynie uprzejmie informuje, iż są przyjmowane wnioski o udzielenie pomocy finansowej w formie zasiłków celowych ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, z przeznaczeniem na remont budynków mieszkalnych, które zostały zniszczone w wyniku "zdarzenia klęskowego", w dniu 11.08.2017 r., od osób stale zamieszkujacych w budynkach mieszkalnych z wyjątkiem: budynków w budowie, domków rekreacyjnych, domków letniskowych, budynków/zabudowań gospodarczych i obiektach o innym charakterze niż mieszkalne w Gminie Sulęczyno według zasad przedstawionych poniżej. Wnioski można składać w siedzibie Urzędu Gminy w Sulęczynie, ul. Kaszubska 26, 83-320 Sulęczyno.

Gościmy

Odwiedza nas 5604 gości oraz 0 użytkowników.

Bieżące prace władz samorzadowych

(Linki otworzą się w nowym oknie - na stronie BIP Gminy Sulęczyno)
Protokoły z posiedzeń Rady Gminy
Uchwały Rady w roku 2014