Aktualnościhttp://www.suleczyno.plSun, 10 Dec 2017 23:35:06 +0100Joomla! - Open Source Content Managementpl-plXXXV sesja VII kadencji Rady Gminy Sulęczynohttp://www.suleczyno.pl/component/k2/item/406-xxxv-sesja-vii-kadencji-rady-gminy-suleczyno.htmlhttp://www.suleczyno.pl/component/k2/item/406-xxxv-sesja-vii-kadencji-rady-gminy-suleczyno.htmlXXXV sesja VII kadencji Rady Gminy Sulęczyno
Zapraszam na XXXV sesję VII kadencji Rady Gminy Sulęczyno, której obrady odbędą się w dniu 30 listopada 2017 roku (tj.czwartek) o godz.10.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Sulęczynie

Porządek obrad:

1. Sprawy regulaminowe:

    a) otwarcie XXXV sesji Rady Gminy,

    b) przedstawienie porządku obrad XXXV sesji Rady Gminy,   

c) protokół z obrad XXXIII sesji VII kadencji Rady Gminy Sulęczyno z dnia 30 października 2017 roku oraz z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Sulęczyno z dnia 13 listopada 2017 roku – podpisane bez zmian.

2. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy.

3. Sprawozdanie z prac Wójta Gminy, w tym: zarządzenia i umowy.

4. Podjęcie uchwał w sprawach:

    a) Rocznego Programu Współpracy Gminy Sulęczyno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018,

    b) zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

5. Interpelacje i wolne wnioski.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz GLINIECKI

]]>
ugsuleczyno@gmail.com (K.Recław)AktualnościMon, 27 Nov 2017 14:40:42 +0100
SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU I WYNIKÓW KONSULTACJI PROJEKTU „ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY SULĘCZYNOhttp://www.suleczyno.pl/component/k2/item/404-sprawozdanie-z-przebiegu-i-wynikow-konsultacji-projektu-rocznego-programu-wspolpracy-gminy-suleczyno.htmlhttp://www.suleczyno.pl/component/k2/item/404-sprawozdanie-z-przebiegu-i-wynikow-konsultacji-projektu-rocznego-programu-wspolpracy-gminy-suleczyno.htmlSPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU I WYNIKÓW  KONSULTACJI PROJEKTU  „ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY SULĘCZYNO
SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU I WYNIKÓW KONSULTACJI PROJEKTU „ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY SULĘCZYNO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O…

Dnia 05.09.2017 r. odbyło się posiedzenie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Sulęczynie II kadencji, podczas którego jej członkowie oraz zgromadzeni przedstawiciele organizacji pozarządowych mogli zapoznać się z projektem rocznego programu współpracy i zaproponować swoje zmiany. Ustalono, iż należy dodać do niego priorytetowe zadanie, pt.: „Bezpieczeństwo i porządek publiczny”.

Następnie zaproszenie do konsultacji wraz z projektem Uchwały Rady Gminy Sulęczyno w sprawie zatwierdzenia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Sulęczyno z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok” zostało opublikowane na stronie internetowej Gminy Sulęczyno, BIP oraz umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Sulęczyno. Dla usprawnienia przepływu informacji do aktywnych organizacji znajdujących się na terenie Gminy Sulęczyno przesłano wiadomość e-mailem.

W terminie od 23.10.2017 r. do 07.11.2017 r. na formularzu konsultacyjnym drogą mailową, pocztową, bądź w siedzibie Urzędu Gminy w Sulęczynie można było wnosić uwagi i opinie do ww. projektu uchwały.

Żaden z uprawnionych do konsultacji podmiotów nie wniósł propozycji zmian.

]]>
ugsuleczyno@gmail.com (K.Recław)AktualnościWed, 22 Nov 2017 14:15:13 +0100
Konferencja GOSPODARZ Z ENERGIĄ w Lubaniu 23.11.2017http://www.suleczyno.pl/component/k2/item/402-konferencja-gospodarz-z-energia-w-lubaniu-23-11-2017.htmlhttp://www.suleczyno.pl/component/k2/item/402-konferencja-gospodarz-z-energia-w-lubaniu-23-11-2017.htmlKonferencja GOSPODARZ Z ENERGIĄ w Lubaniu 23.11.2017
Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu organizuje w dniu 23 listopada br. konferencję: GOSPODARZ Z ENERGIĄ.

Udział w konferencji pozwoli zaktualizować wiedzę w zakresie zalecanych technologii i instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii (OZE) w gospodarstwie rolnym.

W programie spotkania znajdą się informacje na temat możliwości uzyskania dofinansowania do inwestycji wykorzystujących OZE.

Prelegenci podpowiedzą kiedy warto zastosować instalacje OZE w gospodarstwie, jakie źródła odnawialne wybrać i co zasilić wyprodukowaną energią, by wygenerować największe oszczędności, i jak korzystnie sprzedać nadwyżki energii.

Więcej informacji w plikach zawierających zaproszenie oraz plakat do pobrania poniżej

 

 

]]>
ugsuleczyno@gmail.com (K.Recław)AktualnościFri, 10 Nov 2017 13:36:25 +0100
Informacja o stanach pogodowychhttp://www.suleczyno.pl/component/k2/item/401-informacja-o-stanach-pogodowych.htmlhttp://www.suleczyno.pl/component/k2/item/401-informacja-o-stanach-pogodowych.html    Aktualne informacje o ostrzeżeniach meteorologicznych znajdują się na stronie internetowej: http://www.gdansk.uw.gov.pl/urzad/ostrzezenia-meteorologiczne  oraz http://pogodynka.pl/ostrzezenia ]]>sekretariat@ug.suleczyno.pl (Kinga Zaworska)AktualnościSat, 28 Oct 2017 14:59:00 +0200Informacja o Pracy Urządu Gminy Sulęczyno w dniach 2 i 3 listopada 2017http://www.suleczyno.pl/component/k2/item/399-informacja-o-pracy-urzadu-gminy-suleczyno-w-dniach-2-i-3-listopada-2017.htmlhttp://www.suleczyno.pl/component/k2/item/399-informacja-o-pracy-urzadu-gminy-suleczyno-w-dniach-2-i-3-listopada-2017.htmlZgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Sulęczyno nr 95/2017 dzień 2 listopada będzie dniem wolnym od pracy dla pracowników za święto przypadające w sobotę 11 listopada 2017 r.

 W dniu 3 listopada 2017 (tj. piątek) Urząd Gminy będzie czynny 8 godzin od 7.30 do 15.30

]]>
ugsuleczyno@gmail.com (K.Recław)AktualnościFri, 27 Oct 2017 13:29:00 +0200
Informacja o Pracy Biura Powiatowego ARMIR w dniach 30 i 31 października 2017http://www.suleczyno.pl/component/k2/item/398-informacja-o-pracy-biura-powiatowego-armir-w-dniach-30-i-31-pazdziernika-2017.htmlhttp://www.suleczyno.pl/component/k2/item/398-informacja-o-pracy-biura-powiatowego-armir-w-dniach-30-i-31-pazdziernika-2017.htmlInformacja o Pracy Biura Powiatowego ARMIR w dniach 30 i 31 października 2017
Kierownik Biura Powiatowego w Kartuzach informuje:

 W dniach 30 i 31 października 2017 w związku z ostatecznym terminem przyjmowania wniosków od rolników, którzy ponieśli szkody wskutek sierpniowej nawłnicy biuro będzie czynne od godziny 7:30 do 20:00

]]>
ugsuleczyno@gmail.com (K.Recław)AktualnościThu, 26 Oct 2017 16:09:11 +0200
Informacja Urzędu Skarbowego o nowych zasadach składania deklaracji VAThttp://www.suleczyno.pl/component/k2/item/397-informacja-urzedu-skarbowego-o-nowych-zasadach-skladania-deklaracji-vat.htmlhttp://www.suleczyno.pl/component/k2/item/397-informacja-urzedu-skarbowego-o-nowych-zasadach-skladania-deklaracji-vat.htmlInformacja Urzędu Skarbowego o nowych zasadach składania deklaracji VAT
Urząd Skarbowy w Kartuzach informuje, że od stycznia 2018 roku wszystkie deklaracje VAT należy składać elektronicznie.

 Począwszy od deklaracji VAT za styczeń 2018 r. wszyscy czynni podatnicy VAT mają obowiązek:

- składania deklaracji VAT wyłącznie w formie elektronicznej,

- składania plików JPK_VAT

Szczegółowe informacje w powyższym zakresie dostępne są na stronie

    http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/jpk

 

]]>
ugsuleczyno@gmail.com (K.Recław)AktualnościWed, 25 Oct 2017 13:31:15 +0200
XXXIII sesja VII kadencji Rady Gminy Sulęczynohttp://www.suleczyno.pl/component/k2/item/396-xxxiii-sesja-vii-kadencji-rady-gminy-suleczyno.htmlhttp://www.suleczyno.pl/component/k2/item/396-xxxiii-sesja-vii-kadencji-rady-gminy-suleczyno.htmlXXXIII sesja VII kadencji Rady Gminy Sulęczyno
Zapraszam na XXXIII sesję VII kadencji Rady Gminy Sulęczyno, której obrady odbędą się w dniu 30 października 2017 roku (tj.poniedziałek) o godz.10.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Sulęczynie z…


1.Sprawy regulaminowe:
   a)otwarcie XXXIII sesji Rady Gminy,
   b)przedstawienie porządku obrad XXXIII sesji Rady Gminy,
   c)protokół z obrad XXXII sesji VII kadencji Rady Gminy Sulęczyno z dnia 10 sierpnia 2017 roku – podpisany bez  zmian.


2.Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy.


3.Sprawozdanie z prac Wójta Gminy, w tym: zarządzenia Wójta i umowy.


4.Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2016/2017 (informacje ustane przekazane przez  dyrektorów szkół i przedszkoli);


5.Informacja Wójta Gminy Sulęczyno o realizacji budżetu gminy za I półrocze 2017 roku oraz informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2017 roku.


6.Informacja Przewodniczącego Rady Gminy oraz Wójta Gminy Sulęczyno w sprawie oświadczeń majątkowych   za 2016 rok.   


7.Podjęcie uchwał w sprawie:

  a)uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sulęczyno  dla obszarów w części obrębów ewidencyjnych Bukowa Góra, Mściszewice, Podjazy, Sucha, Sulęczyno i Żakowo,   
   b)uchylająca uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
   c)zmieniająca uchwałę Nr VI/61/2015 Rady Gminy Sulęczyno z dnia 9 czerwca 2015 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego  Podjazy, gmina Sulęczyno,
  d)zmieniająca uchwałę Nr XXXII/247/2017 Rady Gminy Sulęczyno z dnia 10 sierpnia 2017 roku o przystąpieniu do sporządzenia i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu  geodezyjnego Sulęczyno, gmina Sulęczyno,
   e)zniesienia formy ochrony z drzewa uznanego za pomnik przyrody,
   f)podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku w Gminie Sulęczyno,
  g)określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w Gminie Sulęczyno
  h)ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sulęczyno,
   i)ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczaną przez właściciela  nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
   j)wyboru metody, ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej  opłaty i stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności,
   k)ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Sulęczyno,
   l)terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
   ł)ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na  których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku,
   m)stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Sulęczynie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Antoniego     Abrahama w Sulęczynie,
   n) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Mściszewicach w  ośmioletnią Szkołę Podstawową wchodząca w skład Zespołu Szkół w Mściszewicach,
    o)stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny ps.  „Inka” w Podjazach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Danuty Siedzikówny ps. „Inka” w Podjazach,
     p)stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Węsiorach w ośmioletnią Szkołę Podstawową  w Węsiorach,
     r)stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Borku Kamiennym  w ośmioletnią Szkołę Podstawową  w Borku Kamiennym,
     s)sprzedaż nieruchomości położonej w Sulęczynie,
     t)nadanie nazwy urzędowej ulicy w miejscowości Sulęczyno,
     u)zmieniająca uchwałę Nr XXX/235/2017 z dnia 23 czerwca 2017 roku w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Sulęczyno instrumentem płatniczym,
     w)zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulęczyno na lata 2017 – 2026,                                                                                           
     y)zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sulęczyno na rok 2017.


  8.Interpelacje i wolne wnioski.


 Przewodniczący Rady Gminy
 Kazimierz GLINIECKI

]]>
sekretariat@ug.suleczyno.pl (Kinga Zaworska)AktualnościWed, 25 Oct 2017 11:16:04 +0200
Konsultacje społeczne Rocznego Programu Współpracy Gminy Sulęczyno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rokhttp://www.suleczyno.pl/component/k2/item/395-onsultacje-spoleczne-rocznego-programu-wspolpracy-gminy-suleczyno-z-organizacjami-pozarzadowymi-oraz-podmiotami-wymienionymi-w-art-3-ust-3-ustawy-o-dzialalnosci-pozytku-publicznego-i-o-wolontariacie-na-2018-rok.htmlhttp://www.suleczyno.pl/component/k2/item/395-onsultacje-spoleczne-rocznego-programu-wspolpracy-gminy-suleczyno-z-organizacjami-pozarzadowymi-oraz-podmiotami-wymienionymi-w-art-3-ust-3-ustawy-o-dzialalnosci-pozytku-publicznego-i-o-wolontariacie-na-2018-rok.htmlKonsultacje społeczne Rocznego Programu Współpracy Gminy Sulęczyno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok Na…

Treść projektu uchwały i formularz do zgłaszania uwag zamieszczone są poniżej w wersji elektronicznej:

PROJEKT PROGRAMU WSPÓŁPRACY NA ROK 2018

FORMULARZ DO ZGŁASZANIA UWAG

Dostępne są również w siedzibie Urzędu Gminy w Sulęczynie - pok. 13 u Sabiny Itrych - referenta ds. bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz wywieszone zostały na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Wypełniony formularz zawierający uwagi, opinie z uzasadnieniem proponowanych zmian należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 listopada 2017 roku do godz. 15.30.

  • do Sekretariatu Urzędu Gminy w Sulęczynie, ul. Kaszubska 26
  • adres poczty elektronicznej: sekretariat@ug.suleczyno.pl,
  • numer faksu 58 685 63 98
  • pocztą: Urząd Gminy Sulęczyno, ul. Kaszubska 26, 83 – 320 Sulęczyno.
]]>
ugsuleczyno@gmail.com (K.Recław)AktualnościMon, 23 Oct 2017 15:40:29 +0200
Publikacja w Kurierze Kartuskimhttp://www.suleczyno.pl/component/k2/item/394-publikacja-w-kurierze-kartuskim.htmlhttp://www.suleczyno.pl/component/k2/item/394-publikacja-w-kurierze-kartuskim.html]]>ugsuleczyno@gmail.com (K.Recław)AktualnościThu, 05 Oct 2017 14:11:07 +0200