Aktualnościhttp://suleczyno.plMon, 19 Feb 2018 05:36:54 +0100Joomla! - Open Source Content Managementpl-plApel Pomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynariihttp://suleczyno.pl/component/k2/item/421-apel-pomorskiego-wojewodzkiego-lekarza-weterynarii.htmlhttp://suleczyno.pl/component/k2/item/421-apel-pomorskiego-wojewodzkiego-lekarza-weterynarii.htmlApel Pomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii
Szanowni Państwo, Konsumenci! Inspekcja Weterynaryjna ostrzega, prosi i apeluje, aby nie kupować, ze źródeł niewiadomego pochodzenia, dziczyzny oraz wieprzowiny, jak również produktów i przetworów spożywczych z tych mięs,.

Wszelkie podejrzenia o nielegalności produktów pochodzenia zwierzęcego należy zgłaszać do właściwych terenowo Powiatowych Lekarzy Weterynarii oraz Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych.
Obecnie na terenie kraju występuje zagrożenie rozprzestrzeniana się wirusa Afrykańskiego Pomoru Świń, potocznie zwanego ASF.
Wirus jest wysoce śmiertelny dla świń. Nie jest niebezpieczny dla życia i zdrowia człowieka. Wirus bardzo szybko się rozprzestrzenia również za pośrednictwem dzików oraz wszystkich części i produktów pozyskanych ze świń i dzików.
ASF docelowo powoduje ogromne straty gospodarcze: zagraża polskiemu rolnictwu i hodowli świń w Polsce.

Poniżej zamieszczmy link do strony Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Gdańsku zawierające informacje na temat zagrożeń związanych z ASF

http://www.gdansk.wiw.gov.pl/

]]>
ugsuleczyno@gmail.com (K.Recław)AktualnościThu, 08 Feb 2018 14:15:01 +0100
XXXVIII sesja VII kadencji Rady Gminy Sulęczynohttp://suleczyno.pl/component/k2/item/420-xxxviii-sesja-vii-kadencji-rady-gminy-suleczyno.htmlhttp://suleczyno.pl/component/k2/item/420-xxxviii-sesja-vii-kadencji-rady-gminy-suleczyno.htmlXXXVIII sesja VII kadencji Rady Gminy Sulęczyno
Zapraszam na  XXXVIII sesję VII kadencji Rady Gminy Sulęczyno, której obrady odbędą się w dniu 12 lutego 2018 roku  (tj.poniedziałek) o godz.10.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Sulęczynie. 

Porządek obrad:
1.Sprawy regulaminowe:
    a)otwarcie XXXVIII sesji Rady Gminy,
    b)przedstawienie porządku obrad XXXVIII sesji Rady Gminy,
    c)protokół z obrad XXXVI sesji Rady Gminy Sulęczyno z dnia 28 grudnia 2017 roku oraz z obrad sesji  nadzwyczajnej z dnia 15 stycznia 2018 roku – podpisane bez zmian.
2. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy.
3. Sprawozdanie z prac Wójta Gminy, w tym: sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
4.Podjęcie uchwał w sprawach:
   a)zatwierdzenia „Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w  Sierakowicach na lata 2018 -2022",
   b)przyjęcia „Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Sulęczyno na lata  2018-2022”,
   c)przyjęcia gminnego programu wspierania rodziny w gminie Sulęczyno na lata 2018-2020,
   d)ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2018,
   e)funduszu sołeckiego na rok 2019,
   f)współdziałania z Powiatem Kartuskim, Gminą Sierakowice, Gminą Stężyca oraz Kaszubskim Uniwersytetem  Ludowym i Fundacja Solidarności Międzypokoleniowej i Samopomocy Sąsiedzkiej S2w zakresie wspólnej  realizacji projektu pn.: "NESTOR - standard wsparcia osób starszych w Powiecie Kartuskim" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowej 6 Działania 6.2 Poddziałania 6.2.2 - Rozwój usług społecznych,
   g)zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulęczyno na lata 2018-2026,
   h)zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sulęczyno na 2018 rok.
 
5.Interpelacje i wolne wnioski.

 


Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz GLINIECKI

]]>
sekretariat@ug.suleczyno.pl (Kinga Zaworska)AktualnościMon, 05 Feb 2018 17:18:21 +0100
Przystąpienie Gminy Sulęczyno do Pomorskiej Unii Światłowodowejhttp://suleczyno.pl/component/k2/item/418-przystapienie-gminy-suleczyno-do-pomorskiej-unii-swiatlowodowej.htmlhttp://suleczyno.pl/component/k2/item/418-przystapienie-gminy-suleczyno-do-pomorskiej-unii-swiatlowodowej.htmlPrzystąpienie Gminy Sulęczyno do Pomorskiej Unii Światłowodowej
Gmina Sulęczyno przystąpiła do Pomorskiej Unii Światłowodowej jej celem jest budowa linii światłowodowych na terenie województwa pomorskiego. Zakres inwestycji obejmuje prace projektowe, instalacyjne oraz budowlane.

W czerwcu 2017 Orange zawarł z Centrum Projektów Polska Cyfrowa umowy o dofinansowanie projektów budowy dostępowych sieci światłowodowych na terenie internetowych białych plam zlokalizowanych również w gminie Sulęczyno. W ramach tego projektu, współfinansowanego ze środków UE, inwestycja realizowana będzie do granicy działek, na których znajdują się gospodarstwa domowe. Przyłącza do budynków będą natomiast realizowane na koszt Orange, o ile mieszkańcy – poprzez złożenie deklaracji – potwierdzą zainteresowanie skorzystaniem z usług.

W pierwszej kolejności (do końca tego roku) podłączone zostaną wszystkie szkoły na terenie naszej gminy co umożliwi im dostęp do internetu z prędkością minimum 100Mb/s. Równolegle będą prowadzone prace pozwalające na podłączenie wszystkich mieszkańców gminy zainteresowanych korzystaniem z nowoczesnego bardzo szybkiego internetu światłowodowego.

Każdą zainteresowaną osobę prosimy o wypełnie deklaracji znajdującej się w tym linku Pomorska Unia Światłowodowa

O dalszych postępach związanych z budową sieci światłowodowej na terenie naszej Gminy będziemy informować na bieżąco.

]]>
ugsuleczyno@gmail.com (K.Recław)AktualnościMon, 15 Jan 2018 15:25:04 +0100
Życzeniahttp://suleczyno.pl/component/k2/item/411-zyczenia.htmlhttp://suleczyno.pl/component/k2/item/411-zyczenia.html]]>sekretariat@ug.suleczyno.pl (Kinga Zaworska)AktualnościFri, 22 Dec 2017 09:38:05 +0100XXXVI sesja VII kadencji Rady Gminy Sulęczynohttp://suleczyno.pl/component/k2/item/410-xxxvi-sesja-vii-kadencji-rady-gminy-suleczyno.htmlhttp://suleczyno.pl/component/k2/item/410-xxxvi-sesja-vii-kadencji-rady-gminy-suleczyno.htmlZapraszam na XXXVI sesję VII kadencji Rady Gminy Sulęczyno, której obrady odbędą się w dniu 28 grudnia 2017 roku   (tj.czwartek) o godz.1000w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Sulęczynie

 

Porządek obrad:

1.Sprawy regulaminowe:

   a) otwarcie XXXVI sesji Rady Gminy,

   b) przedstawienie porządku obrad XXXVI sesji Rady Gminy,

   c) protokół z obrad XXXV sesji VII kadencji Rady Gminy Sulęczyno z dnia 30 listopada 2017 roku – podpisany bez zmian.

2.Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy.

3.Sprawozdanie z prac Wójta Gminy, w tym informacja dotycząca realizacji art.37 ust.8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym za okres od dnia 21 grudnia 2016 roku do dnia 20 grudnia 2017 roku.

4.Podjęcie uchwał w sprawach:

a) nadania nazw urzędowych ulicom w miejscowości Węsiory, gmina Sulęczyno,

b) wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości działki nr 3203/7 obręb Kłodno,

c) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gmini  Sulęczyno na 2018 rok,

d) zatwierdzenie Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sulęczyno na rok 2018,

e) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kartuskiemu,

f) uchylenia uchwały dotyczącej udzielenia w roku 2017 Powiatowi Kartuskiemu z budżetu Gminy Sulęczyno, pomocy finansowej na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1912G w miejscowości Kistowo”,

g) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kartuskiemu z budżetu Gminy Sulęczyno pomocy finansowej na  realizację zadania pod nazwą. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1912G, obejmująca w swoim zakresie budowę drogi Lemany Sulęczyno,

h) zmieniająca uchwałę Nr XXIX/225/2017 Rady Gminy Sulęczyno z dnia 30 maja 2017 roku w sprawie  wyemitowania obligacji przez Gminę Sulęczyno oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,

i) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulęczyno na lata 2017-2026,

j) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sulęczyno na 2017 rok.

k) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulęczyno na lata 2018 – 2026,

l) uchwalenie budżetu Gminy Sulęczyno na rok 2018.

5. Interpelacje i wolne wnioski.

 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Kazimierz GLINIECKI

 

]]>
sekretariat@ug.suleczyno.pl (Kinga Zaworska)AktualnościFri, 22 Dec 2017 09:33:03 +0100
Bezpłatne badania wirusowego zapalenia wątroby typu Chttp://suleczyno.pl/component/k2/item/409-bezplatne-badania-wirusowego-zapalenia-watroby-typu-c.htmlhttp://suleczyno.pl/component/k2/item/409-bezplatne-badania-wirusowego-zapalenia-watroby-typu-c.htmlPowiat Kartuski zaprasza do uczestnictwa w programie bezpłatnych badań na WZW typu C

WZWC plakat

]]>
ugsuleczyno@gmail.com (K.Recław)AktualnościThu, 14 Dec 2017 14:01:52 +0100
W urzędzie gminy zapłacisz kartą płatniczą i telefonemhttp://suleczyno.pl/component/k2/item/408-w-urzedzie-gminy-zaplacisz-karta-platnicza-i-telefonem.htmlhttp://suleczyno.pl/component/k2/item/408-w-urzedzie-gminy-zaplacisz-karta-platnicza-i-telefonem.htmlW urzędzie gminy zapłacisz kartą płatniczą i telefonem
Urząd Gminy w Sulęczynie uczestniczy w programie realizowanym przez Ministerstwo Rozwoju w współpracy z Krajową Izbą Rozliczeniową S.A., którego celem jest upowszechnianie płatności bezgotówkowych w jednostkach administracji publicznej. Mieszkańcy Gminy…
]]>
ugsuleczyno@gmail.com (K.Recław)AktualnościThu, 14 Dec 2017 13:42:55 +0100
XXXV sesja VII kadencji Rady Gminy Sulęczynohttp://suleczyno.pl/component/k2/item/406-xxxv-sesja-vii-kadencji-rady-gminy-suleczyno.htmlhttp://suleczyno.pl/component/k2/item/406-xxxv-sesja-vii-kadencji-rady-gminy-suleczyno.htmlXXXV sesja VII kadencji Rady Gminy Sulęczyno
Zapraszam na XXXV sesję VII kadencji Rady Gminy Sulęczyno, której obrady odbędą się w dniu 30 listopada 2017 roku (tj.czwartek) o godz.10.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Sulęczynie

Porządek obrad:

1. Sprawy regulaminowe:

    a) otwarcie XXXV sesji Rady Gminy,

    b) przedstawienie porządku obrad XXXV sesji Rady Gminy,   

c) protokół z obrad XXXIII sesji VII kadencji Rady Gminy Sulęczyno z dnia 30 października 2017 roku oraz z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Sulęczyno z dnia 13 listopada 2017 roku – podpisane bez zmian.

2. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy.

3. Sprawozdanie z prac Wójta Gminy, w tym: zarządzenia i umowy.

4. Podjęcie uchwał w sprawach:

    a) Rocznego Programu Współpracy Gminy Sulęczyno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018,

    b) zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

5. Interpelacje i wolne wnioski.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz GLINIECKI

]]>
ugsuleczyno@gmail.com (K.Recław)AktualnościMon, 27 Nov 2017 14:40:42 +0100
SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU I WYNIKÓW KONSULTACJI PROJEKTU „ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY SULĘCZYNOhttp://suleczyno.pl/component/k2/item/404-sprawozdanie-z-przebiegu-i-wynikow-konsultacji-projektu-rocznego-programu-wspolpracy-gminy-suleczyno.htmlhttp://suleczyno.pl/component/k2/item/404-sprawozdanie-z-przebiegu-i-wynikow-konsultacji-projektu-rocznego-programu-wspolpracy-gminy-suleczyno.htmlSPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU I WYNIKÓW  KONSULTACJI PROJEKTU  „ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY SULĘCZYNO
SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU I WYNIKÓW KONSULTACJI PROJEKTU „ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY SULĘCZYNO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O…

Dnia 05.09.2017 r. odbyło się posiedzenie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Sulęczynie II kadencji, podczas którego jej członkowie oraz zgromadzeni przedstawiciele organizacji pozarządowych mogli zapoznać się z projektem rocznego programu współpracy i zaproponować swoje zmiany. Ustalono, iż należy dodać do niego priorytetowe zadanie, pt.: „Bezpieczeństwo i porządek publiczny”.

Następnie zaproszenie do konsultacji wraz z projektem Uchwały Rady Gminy Sulęczyno w sprawie zatwierdzenia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Sulęczyno z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok” zostało opublikowane na stronie internetowej Gminy Sulęczyno, BIP oraz umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Sulęczyno. Dla usprawnienia przepływu informacji do aktywnych organizacji znajdujących się na terenie Gminy Sulęczyno przesłano wiadomość e-mailem.

W terminie od 23.10.2017 r. do 07.11.2017 r. na formularzu konsultacyjnym drogą mailową, pocztową, bądź w siedzibie Urzędu Gminy w Sulęczynie można było wnosić uwagi i opinie do ww. projektu uchwały.

Żaden z uprawnionych do konsultacji podmiotów nie wniósł propozycji zmian.

]]>
ugsuleczyno@gmail.com (K.Recław)AktualnościWed, 22 Nov 2017 14:15:13 +0100
Konferencja GOSPODARZ Z ENERGIĄ w Lubaniu 23.11.2017http://suleczyno.pl/component/k2/item/402-konferencja-gospodarz-z-energia-w-lubaniu-23-11-2017.htmlhttp://suleczyno.pl/component/k2/item/402-konferencja-gospodarz-z-energia-w-lubaniu-23-11-2017.htmlKonferencja GOSPODARZ Z ENERGIĄ w Lubaniu 23.11.2017
Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu organizuje w dniu 23 listopada br. konferencję: GOSPODARZ Z ENERGIĄ.

Udział w konferencji pozwoli zaktualizować wiedzę w zakresie zalecanych technologii i instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii (OZE) w gospodarstwie rolnym.

W programie spotkania znajdą się informacje na temat możliwości uzyskania dofinansowania do inwestycji wykorzystujących OZE.

Prelegenci podpowiedzą kiedy warto zastosować instalacje OZE w gospodarstwie, jakie źródła odnawialne wybrać i co zasilić wyprodukowaną energią, by wygenerować największe oszczędności, i jak korzystnie sprzedać nadwyżki energii.

Więcej informacji w plikach zawierających zaproszenie oraz plakat do pobrania poniżej

 

 

]]>
ugsuleczyno@gmail.com (K.Recław)AktualnościFri, 10 Nov 2017 13:36:25 +0100