Wielkość tekstu

  ROZSTRZYGNIĘTO OTWARTY KONKURS OFERT

  Wójt Gminy Sulęczyno informuje, iż został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych w 2016 r. przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego ogłoszony w dniu 17 lutego br.

  Wpłynęły 22 oferty na realizację zadań z zakresu:

  1. nauki, edukacji oświaty i wychowania
  2. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
  3. upowszechniania kultury fizycznej i sportu,

  Lp.

  Nr oferty

  Nazwa oferenta

  Nazwa zadania publicznego

  Wysokość przyznanych środków publicznych

   

  Zadania z zakresu: nauki, edukacji, oświaty i wychowania – przeznaczone środki 10.500,00 zł

  1.

  1

  Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Mściszewice

  „Nasze Marzenia”

  3.000,00 zł

  2.

  16

  Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich „Mściszewiczanki”

  „Jestem na tak”

  4.530,00 zł

  3.

  21

  Kółko Rolnicze – Koło Gospodyń Wiejskich w Węsiorach

  „Bezpieczny człowiek wspólną inicjatywą”

  1.825,00 zł

  4.

  6/2

  Gocki Ośrodek Twórczych Inicjatyw Społecznych

  „Zajęcia edukacyjno- rekreacyjne z Gotami””

  0,00 zł

   Suma przyznanych środków

  9.355,00 zł

   

  Zadania z zakresu: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji - przeznaczone środki 63.500,00zł

  1.

  3

  Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Mściszewice

  „Kurhany to dobra kultury”

  0,00 zł

  2.

  4

  Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Mściszewice

  „Wioska kamieni i Stolemowych fantazji”

  6.000,00 zł

  3.

  6/1

  Gocki Ośrodek Twórczych Inicjatyw Społecznych

  „Goci na Pomorzu””

  3.800,00 zł

  4.

  9

  Fundacja „Aby chciało się chcieć”

  „Cykl krótkometrażowych filmów dokumentalnych opowiadających o współczesnych mieszkańcach Kaszub”

  9.500,00 zł

  5.

  11

  Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Podjazy

  „Czerwcowy Piknik Rodzinny”

  0,00 zł

  6.

  12

  Stowarzyszenie Muzyków Jazzowych

  „XXI Międzynarodowy Festiwal Jazzowy „Jazz w lesie”

  18.250,00 zł

  7.

  15

  Fundacja „Aby chciało się chcieć”

  Koncert Inauguracyjny i Kameralny XIV Międzynarodowego Festiwalu Akordeonowego w Sulęczynie

  18.250,00 zł

  8.

  17

  Parafialny Zespół Caritas przy parafii p.w. Św. Trójcy w Sulęczynie

  „Organizacja festynu rodzinnego w Sulęczynie”

  0,00 zł

  9.

  18

  Kółko Rolnicze – Koło Gospodyń Wiejskich w Węsiorach

  „Organizacja Festynu Sobótkowego w Węsiorach”

  2.100,00 zł

  10.

  19

  Zrzeszenie Kaszubsko - Pomorskie

  „Propagowanie kultury kaszubskiej poprzez organizację Sobótek w Sulęczynie”

  2.100,00 zł

   Suma przyznanych środków

  60.000,00 zł

   

  Zadania z zakresu: upowszechniania kultury fizycznej i sportu – przeznaczone środki 20.000,00 zł

  1.

  2

  Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Mściszewice

  „Biegi Papieskie po raz VI”

  2.500,00 zł

  2.

  5

  Stowarzyszenie „Aktywne Kistowo”

  „Rusz po zdrowie razem z nami”

  2.850,00 zł

  3.

  6

  Stowarzyszenie Rehabilitacyjno – Sportowe „Szansa-Start”

  „Kaszubski Piknik Sportowy”

  1.300,00 zł

  4.

  7

  Ochotnicza Straż Pożarna w Sulęczynie

  „Aktywni i bezpieczni mieszkańcy Gminy Sulęczyno”

  0,00 zł

  5.

  8

  Fundacja „Aby chciało się chcieć”

  „Ogólnopolskie amatorskie zawody kajakowe HYDROAKTYWNI 2016”

  9.800,00 zł

  6.

  10

  Klub Sportowy Psich Zaprzęgów NOME

  „Zawody Sportowe – Puchar Polski w wyścigach psich zaprzęgów”

  0,00 zł

  7.

  13

  Pomorski Związek Organizacji Sportu Osób Niepełnosprawnych

  „Letnie warsztaty sportowe dla dzieci i młodzieży (do 18 r. życia) z gm. Sulęczyno

  3.550,00 zł

  8.

  20

  Gminny Klub Sportowy „Słupia Sulęczyno”

  „Liga Orlika w Sulęczynie”

  0,00 zł

  Suma przyznanych środków

  20.000,00 zł

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1.

  6/2

  Gocki Ośrodek Twórczych Inicjatyw Społecznych

  „Zajęcia edukacyjno- rekreacyjne z Gotami””

  0,00 zł

  2

  3

  Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Mściszewice

  „Kurhany to dobra kultury”

  0,00 zł

  3

  11

  Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Podjazy

  „Czerwcowy Piknik Rodzinny”

  0,00 zł

  4

  17

  Parafialny Zespół Caritas przy parafii p.w. Św. Trójcy w Sulęczynie

  „Organizacja festynu rodzinnego w Sulęczynie”

  0,00 zł

  5

  10

  Klub Sportowy Psich Zaprzęgów NOME

  „Zawody Sportowe – Puchar Polski w wyścigach psich zaprzęgów”

  0,00 zł

  6

  20

  Gminny Klub Sportowy „Słupia Sulęczyno”

  „Liga Orlika w Sulęczynie”

  0,00 zł

  7

  7

  Ochotnicza Straż Pożarna w Sulęczynie

  „Aktywni i bezpieczni mieszkańcy Gminy Sulęczyno”

  0,00 zł

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Najważniejsze wydarzenia 2014 roku

  Bieżące prace władz samorzadowych

  (Linki otworzą się w nowym oknie - na stronie BIP Gminy Sulęczyno)
  Protokoły z posiedzeń Rady Gminy
  Uchwały Rady w roku 2014