Wójt Gminyhttp://suleczyno.plSat, 21 Apr 2018 07:20:49 +0200Joomla! - Open Source Content Managementpl-plWójt Gminyhttp://suleczyno.pl/samorzad-gminy/wojt-gminy/item/3-wojt-gminy.htmlhttp://suleczyno.pl/samorzad-gminy/wojt-gminy/item/3-wojt-gminy.htmlWójt Gminy Sulęczyno - Bernard Grucza  CENTRALA URZĘDU Telefon: 58 68-56-360 SEKRETARIAT URZĘDU Telefon: 58 68-56-363 E-mail: info@bip.suleczyno.pl Przyjęcia interesantów: Uprzejmie informuję, że interesantów w sprawach skarg i wniosków przyjmuje…

Do kompetencji wójta należy
wykonywanie uchwał rady gminy oraz
wykonywanie zadań określonych przepisami prawa,
a w szczególności
:

  • przygotowywanie projektów uchwał rady gminy,
  • określanie sposobu wykonywania uchwał,
  • gospodarowanie mieniem komunalnym,
  • wykonywanie budżetu,
  • zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych gminy,
Wójt kieruje bieżącymi sprawami gminy i reprezentuje gminę na zewnątrz.

 

 

]]>
marketing@superpapier.pl (Super User)Wójt GminyWed, 02 Apr 2014 07:35:58 +0200